Jornades d'acolliment

Educació Primària

Grup 1
 • Data: Dimarts, 11 de setembre, a les 14.30 h
 • Lloc: Aula A01, Edifici Guillem Cifre de Colonya.
Grup 2
 • Data: Dimarts, 11 de setembre, a les 18 h
 • Lloc: Aula B02, Edifici Guillem Cifre de Colonya
Grup 3
 • Data: Dimarts, 11 de setembre, a les 14.30 h
 • Lloc: Aula A01, Edifici Guillem Cifre de Colonya
Grup 4
 • Data: Dimarts, 11 de setembre, a les 18 h
 • Lloc: Aula B02, Edifici Guillem Cifre de Colonya

Educació Infantil

Grup 1
 • Data: Dijous, 13 de setembre, a les 13.30 h
 • Lloc: Aula A15, Edifici Guillem Cifre de Colonya
Grup 2
 • Data: Dimarts, 11 de setembre, a les 16 h
 • Lloc: Aula A13, Edifici Guillem Cifre de Colonya

Educació Social

Grup presencial
 • Data: Dimarts, 11 de setembre, a les 12.30 h
 • Lloc:  Aula B03, Edifici Guillem Cifre de Colonya
Grup en línia
 • Data: Dimarts, 11 de setembre, a les 17 h
 • Lloc:
  • Mallorca: Aula AV05, Edifici Guillem Cifre de Colonya
  • Menorca: Aula AV06
  • Eivissa: Aula AV06

Pedagogia

Data

Dilluns, 11 de setembre a les 11.30 hores

Lloc

Aula C01, Edifici Guillem Cifre de Colonya

Menorca

Data

Dimarts, 11 de setembre, a les 12 h

Lloc

Aula per assignar

Eivissa

Data

Dimarts, 11 de setembre, a les 12 h

Lloc

Aula per assignar