Beques / Pràctiques

Alumnat: Beques i pràctiques

Mobilitat

Alumnes col·laboradors

La Universitat de les Illes Balears convoca anualment places d'alumnes col·laboradors cofinançades per Santander Universidades.

N'hi ha de 3 tipus:

  • Tipus A: col·laboració en tasques d'investigació, lligat a facultats i escoles
  • Tipus B: Alumne col·laborador lligat a serveis
  • Tipus C: Alumne col·laborador en tasques de tutoria entre iguals.

En acabar la col·laboració a les places de tipus A, B o C amb l’informe favorable del tutor, la condició d’alumne col·laborador constarà a l’expedient acadèmic, per a això és necessari que l'alumne a l'inici del procés accepti la plaça assignada i al final de la col·laboració sol·liciti a través d'UIBdigital l'informe final al tutor.

Més informació a la secció Alumnes col·laboradors de Beques i Ajuts

 

Voluntariat

Podeu trobar informació de les convocatòries de voluntariat a l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

En el cas de ser estudiant/a d'una carrera universitària de la UIB la Facultat d'Educació convalida algunes de les activitats de voluntariat per crèdits de lliure configuració sempre que es compleixin els criteris establerts. Veure normativa pròpia.

Pràctiques en empreses

Tant si sou estudiant/a d'una carrera universitària de la UIB, com estudiant /a d'un curs de postgrau de la UIB o titulat/ada universitari/ària recent podeu realitzar pràctiques formatives en una empresa/entitat. Per a més informació sobre les ofertes disponibles podeu accedir al portal de la FUEIB.

En el cas de ser estudiant/a d'una carrera universitària de la UIB la Facultat d'Educació convalida aquestes pràctiques per crèdits de lliure configuració sempre que es compleixin els criteris establerts. Veure normativa pròpia.