Escoltar

Beques / Pràctiques

Alumnat: Beques i pràctiques

Mobilitat

Alumnes col·laboradors

La Universitat de les Illes Balears convoca anualment places d'alumnes col·laboradors. N'hi ha de dos tipus:

  • Tipus A (col·laboració en tasques d'investigació, lligat a facultats i escoles)
  • Tipus B (col·laboració en tasques d’investigació i pràctiques, lligada a serveis).


Els alumnes col·laboradors, en acabar la col·laboració, reben una borsa d'ajut i obtenen un certificat de la condició d'alumne col·laborador, que constarà, igualment, a l'expedient acadèmic. Normativa que regula els alumnes col·laboradors.

L'imprès de sol·licitud i les bases de la convocatòria es troben disponibles als serveis administratius dels centres, al Servei d'Informació i a la següent adreça. El termini de sol·licitud coincideix aproximadament amb l'inici del curs acadèmic.

També es convoquen places d'alumnes col·laboradors per al Servei de Biblioteca i Documentació, al Consell d'Estudiants, a les aules d'informàtica, a la Residència d'estudiants, a l'Oficina de Convergència i Harmonització Europea...

Per tenir més informació sobre aquestes places i altres beques disponibles, podeu consultar la Borsa de Beques de la UIB.

Voluntariat

Podeu trobar informació de les convocatòries de voluntariat a l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

En el cas de ser estudiant/a d'una carrera universitària de la UIB la Facultat d'Educació convalida algunes de les activitats de voluntariat per crèdits de lliure configuració sempre que es compleixin els criteris establerts. Veure normativa pròpia.

Pràctiques en empreses

Tant si sou estudiant/a d'una carrera universitària de la UIB, com estudiant /a d'un curs de postgrau de la UIB o titulat/ada universitari/ària recent podeu realitzar pràctiques formatives en una empresa/entitat. Per a més informació sobre les ofertes disponibles podeu accedir al portal de la FUEIB.

En el cas de ser estudiant/a d'una carrera universitària de la UIB la Facultat d'Educació convalida aquestes pràctiques per crèdits de lliure configuració sempre que es compleixin els criteris establerts. Veure normativa pròpia.