Estructura i personal

Comissió de direcció

La comissió de direcció del centre és l'òrgan d'enllaç entre el degà i la junta de facultat en els períodes que transcorren entre cada sessió de la junta. Igualment, és l’òrgan d’assessorament del degà (FOU núm. 331, de 24 de maig de 2010).

Equip directiu

Vicedegans / Vicedeganes

Caps d'Estudis

Coordinació dels estudis d’educació a les seus universitàries

Coordinació de Pràctiques Educació Infantil i Primària

Coordinació de Pràctiques d’Educació Social i Pedagogia