Escoltar

Estructura i personal

Personal d’administració i serveis

Administradora de centre: Sra. Micaela Juan Puigserver
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 173 188

Responsable de l’àrea d’alumnat: Sra. Matilde Bermúdez de la Chica
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 173 087
correu electrònic: secretaria.gc@uib.cat

Suport administratiu a la Facultat d’Educació: Sra. Mª Ángeles García
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 172 597
correu electrònic: mariangeles.garcia@uib.cat 

Coordinació de pràcticums i convenis: Sra. Maria Llabrés Grau
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 172 800
correu electrònic: practiques.gc@uib.cat

 
Atenció a l'alumnat: Sra. Aurora García Balsells
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 259 550
correu electrònic: aurora.garcia@uib.cat

Atenció a l'alumnat: Francina Gelabert Suñer
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 259 976
correu electrònic: francina.gelabert@uib.cat

Atenció a l'alumnat: Sra. Maria P. Robles Marín
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 172 320
correu electrònic: maria.robles@uib.cat