Estructura i personal

30 anys de la Facultat d'Educació: 1992-2022 

Personal d’administració i serveis

Administradora de centre: Sra. Micaela Juan Puigserver
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 173 188

Suport administratiu a la Facultat d’Educació: Sra. Mª Ángeles García
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 172 597
correu electrònic: mariangeles.garcia@uib.cat 

Responsable de l’àrea d’alumnat, pràctiques i convenis: Sra.Maria Llabrés Grau
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 172 800
correu electrònic: secretaria.gc@uib.cat

Pràctiques: Àlex Forteza Oliver
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 173 084
correu electrònic: practiques.gc@uib.cat

Convenis: Sra. Maria P. Robles Marín
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 172 320
correu electrònic: maria.robles@uib.cat 

Atenció a l'alumnat: Sra. Aurora García Balsells
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 259 550
correu electrònic: aurora.garcia@uib.cat

Atenció a l'alumnat: Josefa Rodríguez Martínez
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 172 883
correu electrònic: secretaria.gc@uib.cat

Atenció a l'alumnat: Inés Calafat Frontera
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 179 976
correu electrònic: secretaria.gc@uib.cat