Estructura i personal

Administrador de centre: Sra. Micaela Juan Puigserver
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 173188

Responsable de l’àrea d’alumnat: Sra. Matilde Bermúdez de la Chica
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 173087

Suport administratiu a la Facultat d’Educació: Sra. Mª Ángeles García
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 172597
correu electrònic: mariangeles.garcia@uib.es

Coordinació de pràcticums i convenis: Sra. Margalida Galmés Santandreu
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 179582
correu electrònic:  margalida.galmes@uib.es

Atenció a l'alumnat: Francina Gelabert Suñer
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 259976
correu electrònic: francina.gelabert@uib.es

Atenció a l'alumnat: Sra. Maria Llabrés Grau
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 172800
correu electrònic: maria.llabres@uib.cat

Atenció a l'alumnat: Sra. Aurora García Balsells
Ed. Guillem Cifre de Colonya
Telèfon: 971 259550
correu electrònic: aurora.garcia@uib.es