Correspondència de crèdits entre cicles de grau superior de formació professional i estudis universitaris de mestre

Família professional serveis socioculturals i a la comunitat

Educació Infantil

CFGS Educació Infantil SSC31

Assignatura Crèdits
22001 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular 6
22003 - Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància 6
22006 - Organització i Gestió Educatives 6
22015 - Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància 6
22024 - Pràcticum I 0-3 24
Total 48

Educació Primària

CFGS Educació Infantil SSC31

Assignatura Crèdits
22001 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular 6
22006 - Organització i Gestió Educatives 6
Total 12

Pedagogia

CFGS Integració Social SSC33

Assignatura Crèdits
22321 - Educació intercultural, intervenció socioeducativa i immigració 6
22223 - Pràcticum 24
Total 30

 

CFGS Animació sociocultural i turística SSC32

Assignatura Crèdits
22321 - Educació intercultural, intervenció socioeducativa i immigració 6
22223 - Pràcticum 24
Total 30

Educació Social

CFGS Integració Social SSC33

Assignatura Crèdits
22314 - Formació i inserció sociolaboral 6
22319 - Programes d’intervenció socioeducativa en persones amb discapacitat 6
22330 - Condicions politiconormatives de la intervenció socioeducativa en l’estat del benestar 6
22333 - Ciutadania i societat del benestar 6
22326 - Pràctiques I 6
Total 30

 

CFGS Animació sociocultural i turística SSC32

Assignatura Crèdits
22308 - Programes d’animació sociocultural 6
22318 - Intervenció socioeducativa en l’oci 6
22329 - Tècniques de dinamització de grups 6
22333 - Ciutadania i societat del benestar 6
22326 - Pràctiques I 6
Total 30

 

CFGS Promoció en igualtat de gènere SSC35

Assignatura Crèdits
22314 - Formació i inserció sociolaboral 6
22322 - Educació per la igualtat de gènere 6
22325 - Violència de gènere i intervenció socioeducativa 6
22333 - Ciutadania i societat del benestar 6
22326 - Pràctiques I 6
Total 30