Ubicació i contacte

La facultat d'Educació està situada a l' Edifici Guillem Cifre de Colonya dins el Campus Universitari de les Illes Balears.

Adreça

Guillem Cifre de Colonya · Ctra. de Valldemossa, km. 7.5 · 07122 · Palma de Mallorca ·

Mapes