La Facultat d'Educació amb l'Agenda 2030

Objectius de desenvolupament sostenible

L’Agenda 2030, concretada en els 17 Objectius de desenvolupament sostenible (ODS), esdevé un poderós marc per interrelacionar els grans reptes i problemàtiques de la nostra era. Ens interpel·la a tots i totes per cercar solucions col·lectives i innovadores. Un dels sectors contemplats com a estratègics és l’acadèmic. Amb aquesta finalitat, el projecte de centre de la Facultat d'Educació (FE), impulsa una estructura organitzativa, metodològica i curricular que tracta d'alinear-se amb els reptes que marquen els entorns educatius en la societat del segle XXI, activant la participació de l'alumnat i el professorat en les decisions del centre i promovent valors com la igualtat, l'equitat i la sostenibilitat.

Com a mostra d’aquest compromís, l’any 2020 es va crear la Comissió d’Igualtat i Sostenibilitat de la Facultat. Es tracta d’un òrgan participatiu i d’assessorament que té com a principal finalitat vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria social i ambiental i dels ODS. En la seva implicació per promoure aquests valors en la FE, aquesta comissió, va elaborar l'I Pla de Sosteniblitat, Igualtat i Equitat de la Facultat. Un pla sense precedents en altres universitats espanyoles. La seva finalitat és promoure entre l'alumnat, el professorat i el personal d'administració de la FE l'adquisició de competències per a la sostenibilitat, la igualtat i l'equitat.