Escoltar

Comunicat de l'equip de deganat de la Facultat d'Educació per a coordinar i donar suport a la docència

COMUNICAT DE L’EQUIP DE DEGANAT DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ PER A COORDINAR I DONAR SUPORT A LA DOCÈNCIA DURANT LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’ACTIVITAT DOCENT PRESENCIAL A PARTIR DEL DILLUNS DIA 16 DE MARÇ I DURANT DUES SETMANES

El Consell de Direcció de la UIB, avui (15/03/2020), ha fet públic un nou comunicat <https://diari.uib.cat/arxiu/La-UIB-esten-la-suspensio-de-les-activitats.cid622656>, del que cal destacar tres qüestions:

 • Es suspèn tota activitat presencial dels membres de la comunitat universitària en els diversos centres de la UIB, a excepció dels que siguin designats per al manteniment dels serveis públics essencials. En conseqüència, queden tancats tots els centres i edificis de la Universitat.
 • No obstant l'establert a l’apartat anterior, el dia 16 de març de 2020, fins a les 15 hores, restaran oberts tots els edificis per tal que el personal retiri el material necessari per desenvolupar la seva tasca no presencial i per organitzar els serveis essencials.
 • Es manté l’activitat docent no presencial a través d'Aula digital.

A continuació recollim els recursos per a l’activitat docent no presencialque teniu a la vostra disposició:

Els professors responsables de les assignatures, de forma coordinada amb els caps d’estudis de la titulació, establiran les modificacions en la programació i en els sistemes d’avaluació publicats a les guies docents que considerin adients, tenint en compte la situació actual d’excepcionalitat i amb la finalitat de no perjudicar als nostres estudiants. Aquestes modificacions s'han de publicar a l’Aula digital. D’acord amb això, pregam al professorat responsable d’assignatures que ha de fer modificacions en les programacions i en sistema d’avaluació que ho faci saber al seu cap d’estudis. Entendrem que si no ens feis cap notificació és que amb la docència a través de l’Aula digital podeu seguir el ritme normal de classes i que no necessitau realitzar modificacions.

Pedagogia

Pere Fullana Puigserver

pere.fullana@uib.es

Educació Social

Mercè Morey López

merce.morey@uib.es

Educació Infantil

Maria Ferrer Ribol

maria.ferrer-ribot@uib.es

Educació Primària

Jaume Cantallops Ramón

jaume.cantallops@uib.es

Vos pregam que a la màxima brevetat doneu indicacions al vostre alumnat, a través de l’Aula digital, sobre com es desenvoluparà l’assignatura i les modificacions que realitzareu en la programació i en els sistemes d’avaluació publicats a les guies docents, tenint en compte la situació d’excepcionalitat. Pensau que la finalitat és no perjudicar a l’alumnat i evitar situacions de desconcert i nerviosisme. Finalitzat el període de suspensió, la Facultat reprogramarà, sempre que sigui possible, totes les activitats presencials que hagin resultat afectades. En tot cas, es garantirà el dret d’avaluació dels estudiants.

Els professors que no disposin d’Aula digital activada la podran activar immediatament contactant amb el servei Campus Digital. El servei Campus Digital es transforma en un centre d’atenció a l’usuaria través de l’adreça electrònica suport.professors@uib.cat

El Servei Campus Digital s’ha convertit en un centre d’atenció a l’usuari, aquí teniu les distintes formes per a contactar-hi:

 1.  Enviant un correu a suport.professors@uib.cat
 2. Telefonant a:
  971 17 28 14 per a informacions sobre seminaris i viatges a les seus i reserva de videoconferències
  971 17 26 38 per a atenció al professorat
  971 17 26 27 per a atenció a l'alumnat

L’Oficina de Suport a la Docència (osd@uib.cat) està a la vostra disposició per a totes les qüestions sobre procediments acadèmics i d’avaluació.

Els protocols estan en revisió permanent per la qual cosa consulteu regularment la informació oficial de la UIB a: https://coronavirus.uib.cat/

Per a qualsevol dubte o problemàtica, vos animam a posar-vos en contacte amb qualsevol dels membres de l’equip de deganat: https://www.uib.cat/lauib/estructura/Facultats-i-escoles/fedu/

 

 L’Equip de deganat de la Facultat d’Educació
Palma, Eivissa i Alaior, 15 de març de 2020