Jornades d'acollida per a alumnes de primer curs dels estudis de la Facultat d'Educació. Curs 2021-2022

Vine a conèixer el lloc i els companys i companyes amb qui estudiaràs. T’esperam!

Presentació

La Facultat d'Educació organitza les jornades d'acollida per a l’alumnat de nou ingrés matriculat al primer curs de les titulacions de grau que imparteix. Les jornades d'acollida tenen com a principals objectius que l'alumnat se senti benvingut; oferir-li informació sobre la vida universitària, la Facultat i els seus estudis; facilitar a l'alumnat que es familiaritzi amb l'entorn i motivar-lo per començar el curs acadèmic.

Les jornades se celebraran presencialment a les seus de Palma, Eivissa i Menorca els dies 13, 14, 15 i 16 de setembre de 2021.

Activitats

Un grup d’estudiants veterans/es de la Facultat rebran l'alumnat de nou ingrés i dirigiran els tipus d'activitats següents:

Activitats informatives. Es presentaran l'equip del deganat i els/les representants de l'alumnat. Els/Les caps d'estudis informaran sobre cadascuna de les titulacions i també s'oferirà informació sobre diversos serveis i oficines d'interès per a l'alumnat.

Activitats per conèixer els companys i companyes. Els/Les estudiants d’altres cursos desenvoluparan dinàmiques per afavorir que l'alumnat de nou ingrés comenci a conèixer els companys i companyes.

Activitats per familiaritzar-se amb l'entorn. Visita guiada per la Facultat i les seus universitàries de la mà dels estudiants experimentats.

Dia, hora i Lloc

Mallorca

Educació Infantil
13/09/2021 a les 10 h. Aules A11, A15 i B11. Edifici Guillem Cifre de Colonya
Educació Primària
Opció A: 13/09/2021 a les 16 h. Aules A11, A15, B11 i AV05. Edifici Guillem Cifre de Colonya
Opció B: 14/09/2021 a les 10 h. Aules A11, A13, A15 i B11. Edifici Guillem Cifre de Colonya
Educació Social
15/09/2021 a les 10 h. Aules A13, B11 i AV05. Edifici Guillem Cifre de Colonya
Educació Social (en línia)
15/09/2021 a les 10 h. Aula AV05. Edifici Guillem Cifre de Colonya
Pedagogia
16/09/2021 a les 10 h. Aules A11 i A15. Edifici Guillem Cifre de Colonya

Menorca

Educació Primària
13/09/2021 a les 16 h. Aula AV10. Seu de Menorca
Educació Social (en línia)
15/09/2021 a les 10 h. Aula AV10. Seu de Menorca

Eivissa

Educació Primària
13/09/2021 a les 16 h. Aula AV04. Seu d’Eivissa i Formentera
Educació Social (en línia)
15/09/2021 a les 10 h. Aula AV04. Seu d’Eivissa i Formentera

Inscripció

Termini d’inscripció: del 15 de juliol al 8 de setembre de 2021.

https://bit.ly/3wxEypb

Més informació:

Presentacions i recursos