Coordinació dels programes de mobilitat

 

Tipus d’informació

Informació de contacte

Informació genèrica (convocatòries, documentació, terminis, etc.)

Servei de Relacions Internacionals (Català)

Internacional Relations Office (English)

Informació específica (plans d’estudis, signatura de acords de mobilitat, etc.)

Coordinador de mobilitat de la Facultat d’Educació: Francesc Vicens Vidal