Escoltar

Grau: Educació Social

Estudis d'Educació Social >>

Estudis d'Educació Social Virtual>>

 

L'objectiu fonamental dels estudis de grau d'Educació Social consisteix a formar professionals amb els coneixements teòrics i pràctics que els permetin treballar de forma eficaç, crítica i responsable en els camps de l'educació familiar, el desenvolupament comunitari, la integració social, l'educació de l'oci, l'animació i la gestió cultural, la intervenció socioeducativa en infància i joventut, la intervenció socioeducativa amb persones adultes i grans i, finalment, en el camp de la intervenció educativa en la diversitat. Al mateix temps, s'adquireix la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Visió general del pla d'estudis: assignatures

Documentació completa del pla d'estudis

 

NOTÍCIES

  

LINKS

 

PRÀCTICUM

 En aquest apartat podeu descarregar la guia de pràctiques:

 Guia de pràctiques