Jornades d'acolliment

Educació Primària

Grup 1
 • Data: Dimarts 26 de setembre a les 14.30h
 • Lloc: Aula A01, Edifici Guillem Cifre de Colonya.
Grup 2
 • Data: Dimarts 26 de setembre a les 15.30h
 • Lloc: Aula A01, Edifici Guillem Cifre de Colonya
Grup 3
 • Data: Dimarts 26 de setembre a les 14.30h
 • Lloc: Aula A01, Edifici Guillem Cifre de Colonya
Grup 4
 • Data: Dimarts 26 de setembre a les 17.30h
 • Lloc: Aula B11, Edifici Guillem Cifre de Colonya

Educació Infantil

Grup 1
 • Data: Dijous 21 de setembre a les 13,30h
 • Lloc: Aula A15, Edifici Guillem Cifre de Colonya
Grup 2
 • Data: Dimecres 20 de setembre a les 18h
 • Lloc: Aula A11, Edifici Guillem Cifre de Colonya


 

 Educació Social

Grup presencial
 • Data: Dimecres 20 de setembre a les 12,45h
 • Lloc:  Aula B03, Edifici Guillem Cifre de Colonya
Grup on-line
 • Data: Dimecres 20 de setembre a les 17h
 • Lloc:
  • Mallorca: Aula AV05 del Guillem Cifre de Colonya
  • Menorca: Sala de Reunions
  • Eivissa: AV08 de la Seu d'Eivissa

 Pedagogia

 • Data: Dimecres 20 de setembre a les 11,30h
 • Lloc:  Aula C01, Edifici Guillem Cifre de Colonya