Calendari lectiu

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu del 1r semestre 12-setembre-2016 11-gener-2017
Període lectiu del 1r semestre per als alumnes de primer curs 19-setembre-2016 11-gener-2017
Període lectiu sense classes presencials del 1r semestre 27-gener-2017 3-febrer-2017
Avaluació complementària del 1r semestre* 12-gener-2017 26-gener-2017
Avaluació extraordinària del 1r semestre* 6-febrer-2017 10-febrer-2017
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions del 1r semestre   24-febrer-2017
Període lectiu del 2n semestre 1-febrer-2017 2-juny-2017
Avaluació complementària del 2n semestre* 5-juny-2017 21-juny-2017
Període lectiu sense classes presencials del 2n semestre

22-juny-2017

30-juny-2017
Avaluació extraordinària del 2n semestre* 3-juliol-2017 7-juliol-2017
Defensa del Treball de Fi de Grau 10-juliol-2017 14-juliol-2017
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions de l'avaluació extraordinària   21-juliol-2017
Període no lectiu 1-agost-2017 31-agost-2017
Pràctiques externes 1-setembre-2017 8-setembre-2017
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions de les pràctiques externes i els treballs de fi de grau   22-setembre-2017

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Calendari en format pdf

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 6 de gener de 2017 (ambdós inclosos).
  • Vacances de Pasqua: del 13 d’abril de 2017 al 21 d’abril de 2017 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 28 de novembre de 2016. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.